PRIVACYBELEID RIOOLSERVICE MARTIN

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers en zorgt er voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonlijke gegevens verkopen wij niet aan derden en staan alleen ter beschikking van externe partijen wanneer dit nodig is om vragen te kunnen beantwoorden of bestellingen uit te kunnen voeren.

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat of tijdelijk in het geheugen van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen (een “sessie”cookie) of op de harde schijf wordt geplaatst (een “permanente” cookie) door een webpagina. Een van de voornaamste doelen van cookies is een gemakskenmerk te leveren om de bezoeker tijd te besparen.

Wij plaatsen cookies om gebruik te kunnen maken van Google Analytics, een programma dat Google als volgt zelf omschrijft:

“Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics-klanten kunnen een verscheidenheid aan rapporten weergeven met informatie over hoe bezoekers omgaan met hun website. Op basis van deze informatie kunnen ze hun website verbeteren. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.”

Meer informatie over Google Analytics treft u op website van Google: http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

Bezoekers hebben altijd de mogelijkheid om cookies te te weigeren. Browserinstellingen kunnen gewijzigd worden om alle cookies te weigeren. Als de bezoeker er voor kiest om cookies te weigeren kan dit een vlot functioneren van de website in de weg staan en ervaring op de website negatief beïnvloeden.

Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer u vindt dat wij in strijd heeft gehandeld met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, of met haar eigen privacy statement, laat het ons dan weten om tot een oplossing te komen.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de betreffende producten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het ongestoord gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer wij links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wij behouden ons op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Informatie op deze website mag worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Wij behouden ons op het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 — ©2020 Rioolservice Martin

TOP
Call Now Button